Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3047/QĐ-UBND 20/10/2021 Về việc kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 02 công dân xã Xuân Thái
2188/UBND-DT 20/10/2021 V/v đăng ký số lượng học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
229/GM-UBND 20/10/2021 Giấy mời tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc và chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi trâu, bò năm 2021
228/GM-UBND 20/10/2021 về việc tổ chức hội nghị nghe báo cáo về nội dung phương án quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính huyện Như Thanh
2187/UBND-NV 19/10/2021 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố giai đoạn 2021-2026”
2976/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc điều động viên chức - Lê Hữu Quang đến TTGDNN-GDTX
2975/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học - Tạ Thị Quý
2974/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học - Hồ Thị Hương
2973/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học - Nguyễn Thu Trà
2970/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với 04 F1 liên quan Fo phát hiện ngày 10/10/2021
2115/UBND-VP 11/10/2021 V/v đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ Tổ công tác thường trực đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương.
2114/UBND-VP 11/10/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 624-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
2968/QĐ-UBND 10/10/2021 Về việc kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 04 công dân các xã Phú Nhuận, Yên Lạc, Xuân Phúc, Thanh Tân
2929/QĐ-UBND 06/10/2021 Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 08 công dân xã Cán Khê
2928/QĐ-UBND 06/10/2021 Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 11 công dân xã Xuân Thái
1 2 3 4 5 6