Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
125/TB-UBND 13/11/2020 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
124/TB-UBND 13/11/2020 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
123/TB-UBND 13/11/2020 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
Các báo cáo WB 12/10/2020 Các báo cáo chính sách an toàn gồm: Khung chính sách tái định cư, Khung chính sách dân tộc thiểu số, Khung Quản lý môi trường; báo cáo đánh giá xã hội (SA), Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA), Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Báo cáo kết hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) giai đoạn 2, Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa - dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8) do ngân hàng thế giới tài trợ
176/KH-UBND 16/09/2020 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Như Thanh giai đoạn 2021 – 2025
2610/QĐ-UBND 23/07/2020 Quyết định Ban hành “Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc” tại UBND huyện Như Thanh
69/TB-UBND 23/06/2020 THÔNG BÁO Danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020
40/TB-PNV 23/06/2020 Thông báo thu hồ sơ đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo năm 2020
2128/QĐ-UBND 15/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
15/06/2020 Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
12/06/2020 Cuộc thi " Người bình dị phi thường"
59/TB-HĐXT 26/05/2020 Thông báo Lịch tổ chức phỏng vấn, kỳ xét tuyển viên chức giáo dục huyện Như Thanh năm 2020
26/05/2020 NỘI QUY PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC HUYỆN NHƯ THANH NĂM 2020
53/TB-HĐXT 15/05/2020 Thông báo Thời gian, địa điểm phỏng vấn đối với thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, viên chức giáo dục huyện Như Thanh, năm 2020
15/05/2020 Danh sách, kết quả xét tuyển vòng 1
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
143 người đã bình chọn
808 người đang online