Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
48/TB-UBND 31/03/2023 Kết luận của đồng chí Hàn Văn Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị làm việc với Công ty CP xi măng Công Thanh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thanh Kỳ.
712/QĐ-UBND 31/03/2023 Hỗ trợ MTP BTXH Lê Thị Việt - Xuân Phúc (000.06.46.H56-230328-1002)
713/QĐ-UBND 31/03/2023 Trợ cấp MTP cho Lục Thị Nhung - Xuân Phúc (000.06.46.H56-230328-1001)
216/BC-UBND 31/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2023
743/UBND-NV 31/03/2023 V/v góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
747/UBND-VH 31/03/2023 báo cáo phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định đối với các nhà vệ sinh công cộng tại các khu, điểm du lịch
748/UBND-VH 31/03/2023 V/v cung cấp dữ liệu phục vụ hoạt động trung tâm điều hành thông minh huyện Như Thanh (IOC).
749/UBND-VP 31/03/2023 V/v giao tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.
99/KH-UBND 31/03/2023 Tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện ban hành Nghị quyết về Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030
100/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch kiểm tra chính sách, pháp luật và phòng chống xâm hại trẻ em năm 2023
217/BC-UBND 31/03/2023 Báo cáo đánh giá tình hình, ước thực hiện chỉ tiêu giáo dục năm học 2022 - 2023,xây dựng chỉ tiêu giáo dục năm học 2023 - 2024
750/UBND-LĐ 31/03/2023 CV góp ý kiến dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình, dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách lần 3
751/UBND-KTHT 31/03/2023 V/v triển khai thực hiện Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.
8/ĐA-UBND 31/03/2023 Đề án về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, con nuôi đặc sản và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản huyện Như Thanh năm 2023
9/ĐA-UBND 31/03/2023 Đề án về Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Như Thanh, năm 2023
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
191 người đã bình chọn
1202 người đang online