Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
218-TB/HU 17/03/2022 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung kỳ họp Thường vụ chuyên đề tháng 3 năm 2021
40-BC/HU 17/03/2021 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
321/UBND-NN 02/03/2021 Về việc tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn huyện.
329/UBND-TP 02/03/2021 V/v tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/BC-UBND 03/02/2021 Tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 01 năm 2021
19/KH-UBND 21/01/2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công giai đoạn 2021 - 2022
82/UBND-TP 19/01/2021 Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm về quản lý, sử dụng pháo nổ.
7/KH-UBND 07/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong Qúy I/2021
125/TB-UBND 13/11/2020 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
124/TB-UBND 13/11/2020 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
123/TB-UBND 13/11/2020 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
Các báo cáo WB 12/10/2020 Các báo cáo chính sách an toàn gồm: Khung chính sách tái định cư, Khung chính sách dân tộc thiểu số, Khung Quản lý môi trường; báo cáo đánh giá xã hội (SA), Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA), Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Báo cáo kết hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) giai đoạn 2, Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa - dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8) do ngân hàng thế giới tài trợ
176/KH-UBND 16/09/2020 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Như Thanh giai đoạn 2021 – 2025
2610/QĐ-UBND 23/07/2020 Quyết định Ban hành “Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc” tại UBND huyện Như Thanh
69/TB-UBND 23/06/2020 THÔNG BÁO Danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
150 người đã bình chọn
204 người đang online