Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
136/TB-HĐXT 06/12/2019 Thông báo DS thí sinh đủ điều kiện dự xét vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Như Thanh năm 2019
115/TB-UBND 29/10/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2019
113/TB-UBND 25/10/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019
112/TB-UBND 25/10/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hải Long, huyện Như Thanh năm 2019 (Đợt 2)
224/PA-UBND 25/10/2019 Phương án Tuyển dụng Viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh năm 2019
223/PA-UBND 24/10/2019 Phương án Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019
109/TB-UBND 21/10/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hải Vânn huyện Như Thanh năm 2019
108/TB-UBND 17/10/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Đồng Mưa, xã Xuân Khang huyện Như Thanh năm 2019
96/TB-UBND 26/09/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phúc Đường, huyện Như Thanh năm 2019
97/TB-UBND 26/09/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh năm 2019 (Đợt 2)
98/TB-UBND 26/09/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hải Long, huyện Như Thanh năm 2019
99/TB-UBND 26/09/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh năm 2019
87/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo công khai, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Như Thanh
07/CĐ-UBND 29/08/2019 Công điện khẩn về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão số 4
06/CĐ-UBND 28/08/2019 Công điện khẩn về việc ứng phó với mưa, bão số 4
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
117 người đã bình chọn
430 người đang online