Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh


Công an huyện Như Thanh ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hóa.