Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh


Mùa cơm mới

Chương trình do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện tại xã Phượng Nghi huyện Như Thanh về Tục cúng mùa Cơm mới của người Mường.