Như Thanh: Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, phu phố tận tâm, trách nhiệm vì dân.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
249 người đã bình chọn
°
2705 người đang online