Huyện Như Thanh kết quả thực hiện biếu dương, tôn vinh người có uy tín, nhân sỹ, tri thức, trưởng dòng họ và doanh nhân trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2023.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
249 người đã bình chọn
°
1786 người đang online