Huyện Như Thanh sau 5 năm thực hiện các tiêu chí, danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
249 người đã bình chọn
°
2084 người đang online