Lễ Công bố Quyết định Danh mục Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia Lễ hội truyền thống “Lễ hội Sết Boóc Mạy” xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
56 người đang online