Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp thứ hai năm 2018

Đăng ngày 05 - 12 - 2018
100%

Sáng nay, ngày 05/12/2018, trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp thứ hai năm 2018. Tham gia lớp bối dưỡng có 59 đảng viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện.

Sau thời gian 10 ngày triển khai thực hiện, TTBDCT và các đồng chí học viên đã quán triệt và thực hiện đầy đủ những yêu cầu đặt ra và thu được nhiều kết quả tốt đẹp: Qua lớp học lần này các học viên đã nắm được những nội dung chủ yếu về bản chất khoa học và cách mạng của CNMLN từ đó các đồng chí học viên có tư duy, quan sát, đánh giá mọi sự vật hiện tượng mang tính biện chứng, trung thực khách quan có phương pháp luận đúng đắn; Nắm được quan điểm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng;  giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Nắm vững hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng, với nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới.

(Đồng chí Lê Ngọc Hoa - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT

trao giấy chứng nhận đại diện cho các học viện đạt loại giỏi)

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó: Xếp loại giỏi = 14 Hv = 23,7 %; Xếp loại khá  = 38 Hv = 64,4%; Xếp loại trung bình = 7 Hv  = 11,9 %.

<

Tin mới nhất

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
105 người đã bình chọn
2768 người đang online