Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
40/TB-UBND 16/04/2018 Thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh năm 2018
09/TB-UBND 26/01/2018 Thông báo về việc lựa chọn đấu giá quyền sử sụng đất ở tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh năm 2017
10/TB-UBND 26/01/2018 Thông báo về việc lựa chọn đấu giá quyền sử sụng đất ở tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh năm 2017
11/TB-UBND 26/01/2018 Thông báo về việc lựa chọn đấu giá quyền sử sụng đất ở tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh năm 2017
12/TB-UBND 26/01/2018 Thông báo về việc lựa chọn đấu giá quyền sử sụng đất ở tại xã Phúc Đường, huyện Như Thanh năm 2017
130/TB-UBND 25/12/2017 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh năm 2017
137/TB-UBND 17/11/2017 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hải Vân, huyện Như Thanh năm 2017
125/TB-UBND 25/10/2017 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh năm 2017
120,121/TB-UBND 19/10/2017 Thông báo về việc lựa chọn đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Cán Khê; xã Xuân Khang năm 2017
916/UBND-NN 29/09/2017 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo thẩm tra và bỏ phiếu đánh giá kết quả các tiêu chí NTM xã Cán Khê năm 2017
854/UBND-NN 13/09/2017 Về việc tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Thu - Mùa 2017 và sản xuất vụ Đông 2017 - 2018
837/UBND-NN 08/09/2017 Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó mèo đợt 2/2017
830/UBND-NN 06/09/2017 Về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây trồng khác năm 2018
35/KH-UBND 15/03/2017 Kế hoạch Về việc thực hiện đề án "Xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020
32/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2017
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
101 người đã bình chọn
159 người đang online