Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3593/QĐ-UBND 10/12/2018 Quyết định ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện Như Thanh
145/TB-UBND 29/11/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh năm 2018 (đợt 2)
146/TB-UBND 29/11/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh năm 2018
147/TB-UBND 29/11/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh năm 2018 (đợt 2)
148/TB-UBND 29/11/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh năm 2018 (đợt 2)
149/TB-UBND 29/11/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh năm 2018 (đợt 2)
150/TB-UBND 29/11/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh năm 2018 (đợt 2)
118/TB-UBND26 07/11/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh năm 2018
118/TB-UBND 30/10/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh năm 2018
119/TB-UBND 30/10/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hải Vân, huyện Như Thanh năm 2018
120/TB-UBND 30/10/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phúc Đường, huyện Như Thanh năm 2018
121/TB-UBND 30/10/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh năm 2018
122/TB-UBND 30/10/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Yên Thọ, huyện Như Thanh năm 2018
123/TB-UBND 30/10/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hải Long, huyện Như Thanh năm 2018
124/TB-UBND 30/10/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh năm 2018
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
104 người đã bình chọn
1739 người đang online