Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
TTDA 14/09/2018 Bản tóm tắt đề án Sáp nhập thị trấn Bến Sung và xã Hải Vân để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
71/TTr-UBND 27/08/2018 Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Như Thanh
144/KH-UBND 17/08/2018 TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
2712/QĐ-UBND 15/08/2018 Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước huyện Như Thanh.
2713/QĐ-UBND 15/08/2018 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Như Thanh
2714/QĐ-UBND 15/08/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước huyện Như Thanh.
261/BC-UBND 15/08/2018 BC sơ kết 2 năm thực hiện cấp báo, tạp chí theo QĐ 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2018
142/KH-UBND 14/08/2018 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn huyện Như Thanh
74/TB-UBND 07/08/2018 Về việc tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hải Long, huyện Như Thanh năm 2018
75/TB-UBND 07/08/2018 Về việc tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh năm 2018
76/TB-UBND 07/08/2018 Về việc tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh năm 2018
72/TB-UBND 31/07/2018 CHỨC DANH GIỚI THIỆU CHỬ KÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NHƯ THANH
96/KH-UBND 18/05/2018 KH tổ chức các hoạt động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới trên địa huyện Như Thanh
131/BC-UBND 17/05/2018 Báo cáo về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa
124/BC-UBND 15/05/2018 Báo cáo việc thi hành pháp luật về quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Như Thanh
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
102 người đã bình chọn
352 người đang online