Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
137/TB-UBND 17/11/2017 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hải Vân, huyện Như Thanh năm 2017
125/TB-UBND 25/10/2017 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh năm 2017
120,121/TB-UBND 19/10/2017 Thông báo về việc lựa chọn đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Cán Khê; xã Xuân Khang năm 2017
916/UBND-NN 29/09/2017 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo thẩm tra và bỏ phiếu đánh giá kết quả các tiêu chí NTM xã Cán Khê năm 2017
854/UBND-NN 13/09/2017 Về việc tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Thu - Mùa 2017 và sản xuất vụ Đông 2017 - 2018
837/UBND-NN 08/09/2017 Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó mèo đợt 2/2017
830/UBND-NN 06/09/2017 Về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây trồng khác năm 2018
35/KH-UBND 15/03/2017 Kế hoạch Về việc thực hiện đề án "Xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020
32/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2017
26/TB-UBND 07/03/2017 Thông báo Chức danh, chữ ký Giám đốc và con dấu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh
616/QĐ-UBND 06/03/2017 Quyết định về việc thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ
625/QĐ-UBND 06/03/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành, chống tệ nạn mại dâm huyện Như Thanh
590/QĐ-UBND 02/03/2017 Quyết định về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện Như Thanh
29/KH-UBND 02/03/2017 Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
11/TB-UBND 01/03/2017 Thông báo về việc quản lý, điều hành các dự án đang triển khai thực hiện
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
99 người đã bình chọn
126 người đang online