Chủ tịch UBND các cấp tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3

Đăng ngày 01 - 03 - 2021
100%

Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/20121/NĐ-CP Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, có hiệu lực thi hành từ 01/3/2021.

Tháng 3 đối thoại với thanh niên

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hằng năm. Trường hợp không thể tổ chức trong tháng 3 thì tổ chức đối thoại vào thời gian phù hợp, nhưng phải đảm bảo ít nhất 1 năm 1 lần.

Đề cương giới thiệu Luật Thanh niên năm 2020

Chủ tịch UBND các cấp tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3

Thành phần tham gia đối thoại thanh niên

+ Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp chủ trì đối thoại định kỳ; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì đối thoại theo yêu cầu của tổ chức thanh niên.

+ Thành phần tham gia đối thoại gồm: Đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp; Đại diện các cơ quan chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức đối thoại; Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên cùng cấp; Đại diện thanh niên do Đoàn thanh niên cùng cấp giới thiệu; Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Nội dung đối thoại

+ Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên;

+ Hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên;

+ Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên;

+ Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

+ Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.

<

Tin mới nhất

Quy định về quy cách cờ Đảng(25/03/2023 8:36 SA)

Cách thức sử dụng cờ Đảng khi tổ chức Đại hội Đảng, kết nạp đảng viên mới(25/03/2023 8:31 SA)

Quy định điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng(07/03/2023 8:16 SA)

Trước 20/3, hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm...(06/03/2023 8:22 SA)

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp(28/02/2023 10:20 SA)

Thời điểm thực hiện quyền của người sử dụng đất khi nhận thừa kế(09/02/2023 10:20 SA)

Từ hôm nay, chuẩn bị gì để nhận tiền hỗ trợ gói 38.000 tỷ đồng?(01/10/2021 10:16 SA)

Bộ Y tế hướng dẫn tiêm kết hợp vaccine AstraZeneca, Pfizer và Moderna(08/09/2021 7:38 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
681 người đang online