Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Như Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp.

Đăng ngày 30 - 05 - 2023
100%

Sáng 30/5/2023, Hội Nông dân huyện Như Thanh long trọng tổ chức khai mạc phiên thứ hai Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Đại hội có các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo chuyên viên các Ban của Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Nông dân huyện qua các thời kỳ; các đồng chí Chủ tịch hội Nông dân các huyện Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Nông cống và Thạch Thành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn và 123 đại biểu đại diện cho hơn 15.000 hội viên Nông dân trong toàn huyện về dự Đại hội.

Hiện nay, Hội Nông dân trong toàn huyện có trên 15.000 hội viên, sinh hoạt ở 14 cơ sở hội với 159 chi hội. Nhiệm kỳ 2018- 2023, được sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, Hội Nông dân tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp; đặc biệt sự đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện, công tác Hội và phong trào nông dân đạt được kết quả quan trọng: Các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội, địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Trong nhiệm kỳ qua Hội đã kết nạp được 1.600 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 15.189, đạt 107% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Chất lượng tổ chức hội được nâng lên rõ rệt, kết quả phân loại hàng năm có 100% cơ sở Hội và 100% chi Hội đạt khá, vững mạnh.

Để tạo điều kiện giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các Ngân hàng thực hiện ủy thác, tín chấp cho 6.111 hộ thuộc 179 tổ vay trên 744 tỷ đồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; nguồn vốn ngày càng tăng và sử dụng nguồn vốn ngày càng hiệu quả. Hội đã xây dựng được 745 triệu đồng cùng với hơn 1 tỷ đồng nguồn vốn vay của quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh,  các cấp Hội đã cho 1.127 lượt hộ nông dân được vay vốn để đầu tư mở rộng phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, do đó trang trại, gia trại chăn nuôi ngày càng nhiều và phát triển theo hướng tập trung, liên kết với doanh nghiệp, đảm bảo an toàn sinh học, Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 13 trang trại, nâng tổng số trang trại trong toàn huyện lên 47 trang trại; xây dựng 54 gia trại nâng tổng số gia trại trong toàn huyện lên 286 gia trại, đã giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động thường xuyên và hơn 5.000 lao động thời vụ; thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm/gia trại. Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút được đông đảo các hộ hội viên nông dân tham gia.

Trong 5 năm qua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của huyện và sự quan tâm đầu tư các nguồn lực của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, chính sách cho người nghèo như mô hình nuôi bò sinh sản, mô hình nuôi dê ở xã Thanh Tân, Xuân Khang, Phượng Nghi; các cấp Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu những chủ trương, chính sách về giảm nghèo và cách làm hay, những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo cho hội viên nông dân, nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo; đồng thời giới thiệu cách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn huyện về: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường...; triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, ưu đãi giáo dục, ưu đãi tín dụng, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm... đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, ổn định đời sống nhân dân; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,16 % đầu năm 2018 xuống còn 3,4% cuối năm 2022, bình quân mỗi năm giảm được 1,35%/năm, đời sống hội viên dần được cải thiện rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, từ 36 triệu đồng (năm 2018) lên 47,29 triệu đồng (năm 2022).

Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã phối hợp vận động nâng cấp, sửa chữa được trên 75 km đường giao thông nông thôn, 3,4 km trục đường nội thôn; 1,2 km đường giao thông nội đồng; xây dựng 10,7 km rãnh mương thoát nước đường nông thôn; xây mới, cải tạo 196 cầu cống dân sinh; kiên cố hóa gần 17 km kênh mương do xã quản lý; cải tạo, nâng cấp 4 công trình thủy lợi. Đồng thời đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài ở nông thôn; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Hằng năm, có trên 12.500 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 85,2% so với hộ nông dân, đạt 103% KH, 14.850 hội viên tham gia thẻ bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 97,7% trên tổng số hội viên.

Với những kết quả đạt được, các cấp hội và hội viên nông dân cùng toàn huyện xây dựng 9/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân chung toàn huyện 13,84 tiêu chí/xã, có 71 thôn nông thôn mới, 3 xã nông thôn mới nâng cao; 20 thôn và 5 khu phố kiểu mẫu. Điểm nổi bật của Hội Nông dân các cấp trong phát triển kinh tế đó là đã chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng sản phẩm OCOP, thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các hợp tác xã, hiện nay toàn huyện có 7 sản phẩm OCOP được xếp hạng cấp tỉnh,v.v.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2023-2028, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện sẽ trung xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Nông dân huyện Như Thanh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, các đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện Như Thanh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện đạt kết quả; quan tâm xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng phát triển, vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua; phát động thi đua phải đi đôi với tổng kết, tôn vinh và tổ chức học tập làm theo gương điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để nhân ra diện rộng. Tham gia tích cực, chủ động trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chương trình xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiễu mẫu; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động, sâu sát, gắn bó với công tác Hội và phong trào nông dân.

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của Hội Nông dân trong huyện:

Thứ nhất: Các cấp hội trong toàn huyện cần quan tâm hơn nữa trong công tác phối hợp, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền giáo dục hội viên nông dân nhằm nâng cao nhận thức đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà Nước về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Tuyên truyền các kiến thức kinh nghiệm về phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt về trách nhiệm quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên trước yêu cầu phát triển toàn diện của Nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới.

Thứ hai: Đẩy mạnh các thành tích ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, gắn liền với công tác bảo quản, chế biến nông sản và bảo vệ môi trường. Lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm cơ sở chuyển đổi, cơ cấu mùa vụ cây trồng vật nuôi. Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, của huyện, để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng từng vùng, từng địa phương tạo ra những sản phẩm hàng hoá có thương hiệu đủ sức cạnh tranh trên thị trường không chỉ trong tỉnh, trong nước và có thể vươn ra Thế giới.

Thứ ba: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động của hội, xây dựng cũng cố tổ chức hội vững mạnh làm trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM, mọi hoạt động của hội phải hướng về cơ sở, khu dân cư gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hôi của địa phương, đồng thời quan tâm tới cuộc sống nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, trong chỉ đạo cần xác định trọng tâm, trọng điểm, chú trọng xây dựng điển hình, nhân tố mới, phải xác định xây dựng cũng cố tổ chức hội là vấn đề then chốt, gắn với việc phát huy trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức hội; chú trọng xây dựng cơ sở hội vững mạnh, xây dựng chi hội thực sự là đơn vị hành động ở cơ sở, tập hợp thu hút được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt hội, tăng cường trực tiếp đối thoại giữa hộ với nông dân, giữa nông dân với các cấp, các ngành và doanh nghiệp.

Thứ tư: Các cấp hội nông dân trong toàn huyện cần khảo sát xây dựng các giải pháp sử dụng có hiệu quả diện tích đất có tiềm năng để đề xuất với cấp ủy chính quyền, xây dựng vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, vùng rau sạch chất lượng cao phục vụ cho dịch vụ du lịch trong huyện và các vùng phụ cận, các nhà máy, các cụm khu công nghiệp; đẩy mạnh cải tạo vườn tạp gắn với phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản để tạo ra nhiều nông sản có thể xuất khẩu và nâng cao đời sống của nhân dân.

Thứ năm: Các cấp hội nông dân trong toàn huyện cần thể hiện hơn nữa vai trò, cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM góp phần tích cực hơn nữa trong công tác chăm lo đời sống cho người nông dân, tăng cường nắm tình hình phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nông dân, chủ động tham mưu đề xuất giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn, tổ chức động viên, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã làm nổi bật những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời đưa ra các giải pháp cho công tác hội và phong trào nông dân huyện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban chấp hành Hội nông dân huyện khóa VI và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu 8 đồng chí dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Thông báo kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 23 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa VI; đồng chí Nguyễn Thị Châm được bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tặng bức tranh mang dòng chữ: Lời của Hồ Chủ tịch “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh” cho Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Như Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong BTV Huyện hủy tặng bức trướng của BCH Đảng bộ huyện Như Thanh cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Như Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 mang dòng chữ “Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, đổi mới, hợp tác; phát triển đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh giỏi; Góp phần xây dựng quê hương Như Thanh ngày càng phát triển, văn minh”.

Đại hội Hội Nông dân huyện Như Thanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã thông qua Nghị quyết, Bế mạc và thành công tốt đẹp.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Tết Trung thu cho các cháu mồ côi, khuyết tật, khó khăn trên địa bàn huyện năm 2023.(25/09/2023 9:19 SA)

  Chương trình tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn xã Phượng Nghi nhân dịp Tết trung thu năm...(24/09/2023 7:24 SA)

  Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Như Thanh năm 2023(22/09/2023 3:46 CH)

  Huyện Như Thanh có tân Bí thư Huyện ủy(21/09/2023 10:43 SA)

  Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn...(20/09/2023 5:28 CH)

  Chương trình “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” nhận nuôi, nhận hỗ trợ các em học...(20/09/2023 4:02 CH)

  UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.(18/09/2023 4:47 CH)

  Khai giảng các lớp đào tạo nghề theo chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 tại thôn Phượng Xuân...(18/09/2023 4:43 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  215 người đã bình chọn
  815 người đang online