Đề án 06 mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Đăng ngày 15 - 07 - 2023
100%

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Để án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Về kết quả cụ thể, theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được đẩy mạnh với 25/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Để án 06 và 10/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng Bộ Công an đã mở rộng cung cấp 227/227 dịch vụ công theo chức năng nhiệm vụ của ngành. Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.409 dịch vụ công trực tuyến với trên 7,77 triệu tài khoản, tăng hơn 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2022, với hơn 17,49 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay Bộ Công an đã cấp 48 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện, đồng thời duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ, ngành và 63 địa phương tiếp nhận hơn 1 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đồng thời góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. 

 

 

<

Tin mới nhất

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Như Thanh(28/11/2023 11:16 CH)

6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp(14/11/2023 10:49 CH)

Giải pháp nào trong bảo vệ dữ liệu cá nhân?(07/11/2023 11:08 CH)

Định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công tác Tổ Công nghệ số cộng đồng năm 2023(18/10/2023 11:02 CH)

C-mSafe - Ứng dụng bảo vệ người dùng thiết bị di động trước nguy cơ tấn công mạng(18/10/2023 11:00 CH)

CHỦ ĐỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023(05/10/2023 7:31 SA)

10 HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ VIỆT NAM(05/10/2023 7:26 SA)

BỘ NHẬN DIỆN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023(04/10/2023 7:28 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
225 người đã bình chọn
°
1815 người đang online