Công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022

Đăng ngày 11 - 01 - 2022
100%

Ngày 10/01/2022 UBND huyện Như Thanh ban hành QUyết định số 37/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022

<

Tin mới nhất

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Như Thanh(08/08/2022 10:43 SA)

Công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa...(11/01/2022 11:40 SA)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Như Thanh(23/07/2021 4:44 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
225 người đã bình chọn
°
661 người đang online