Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch UBBC huyện tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 11 - 05 - 2021
100%

Ngày 11/5/2021, UBND bầu cử huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị. Thay mặt UBBC huyện, đồng chí Đặng Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch UBBC huyện kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đối với BCĐ bầu cử, UBBC các xã, thị trấn.

- Kiểm tra, rà soát thông tin trong Danh sách cử tri đã được niêm yết, tích cực thông báo để cử tri được biết, được đọc nhằm phát hiện kịp thời các thông tin của cử tri còn sai lệch, chưa chính xác; kịp thời điều chỉnh, bổ sung thông tin của cử tri đảm bảo chính xác; cập nhật, bổ sung những biến động về cử tri, nhất là trong trường hợp dịch Covid-19 có thể bùng phát như hiện nay.

- Kiểm tra, rà soát thông tin trong Danh sách và Tiểu sử tóm tắt người ứng cử, đảm bảo thông tin trong Danh sách - Tiểu sử tóm tắt - Phiếu bầu phải thống nhất, tuyệt đối không được sai sót.

- Hoàn thành việc viết và đóng dấu của UBND cấp xã lên Thẻ cử tri; Bảo quản chặt chẽ Thẻ cử tri tại UBND xã trước ngày bầu cử từ 5 ngày - 7 ngày (ngày 16 - 18/5/2021) mới phát Thẻ cử tri về Tổ bầu cử để phát cho cử tri.

- Phiếu bầu cử (đã được cấp phát cho từng xã, thị trấn), UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm đóng dấu theo từng Tổ bầu cử; bảo quản chặt chẽ Phiếu bầu cử tại UBND các xã, thị trấn trước ngày bầu cử từ 1 ngày - 2 ngày (ngày 21 - 22/5/2021) mới phát cho các Tổ bầu cử. (Lưu ý: Việc phát Thẻ cử tri và Phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử phải lập biên bản giao nhận giữa các bên).

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vật chất, kỹ thuật cần thiết theo quy định cho công tác bầu cử (Bàn ghế, loa đài, băng zôn, khẩu hiệu…).

- Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử về Ban chỉ đạo, UBBC huyện theo quy định. Đối với những vấn đề đột xuất, cần báo cáo kịp thời để được hướng dẫn giải quyết.

- Giao UBND các xã, thị trấn chủ động chuẩn bị Băng, Đĩa ghi bài Quốc ca để phục vụ buổi khai mạc bầu cử; nếu UBND các xã, thị trấn không chủ động chuẩn bị được thì báo cáo về UBND huyện (qua phòng Văn hóa & Thông tin) để được cung cấp.

2. Đối với UBBC, các tiểu ban, phòng, ban, đơn vị cấp huyện.

- Các thành viên UBBC huyện theo chức năng, nhiệm vụ, đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử theo Luật định.

- Các đoàn kiểm tra công tác bầu cử: Tăng cường kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện bầu cử tại cơ sở, địa phương được phân công. Kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế để giải quyết, khắc phục.

- Giao tiểu ban thông tin, tuyên truyền chuẩn bị Mẫu “Bài diễn văn khai mạc” gửi cho các tổ bầu cử.

- Giao phòng Văn hóa & Thông tin chủ trì, phối hợp Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện về trang trí, sắp xếp các địa điểm, phòng bỏ phiếu theo quy định.

- Giao Trung tâm VH - TT - TT & DL huyện rà soát và xây dựng phương án, kế hoạch khắc phục, sữa chữa hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện, xã, thị trấn, các thôn, bản, khu phố để công tác thông tin, tuyên truyền được thường xuyên, liên tục. Thường xuyên cập nhật thông tin, viết bài, đưa tin kịp thời, tăng cường thời lượng và tần xuất phát sóng về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Giao Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, Phòng Y tế huyện phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện chuẩn bị các phương án, con người, vật tư y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử. (Lưu ý các biện pháp phòng dịch cho tổ bầu cử khi thực hiện bầu cử tại Khu cách ly của xã Xuân Phúc).

- Giao Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử theo đúng thẩm quyền, đúng quy định.

<

Tin mới nhất

Kết luận của đồng chí Đinh Xuân Hướng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo...(06/10/2021 3:17 CH)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/09/2021 8:09 SA)

Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính...(26/08/2021 2:24 CH)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ...(26/08/2021 2:15 CH)

Ban hành Phương án tổ chức giãn cách xã hội; phong tỏa, cách ly khu vực dân cư; xã (thị trấn) khi...(26/08/2021 9:34 SA)

Về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và giãn cách xã hội...(26/08/2021 9:09 SA)

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch và khẩn trương, thần tốc điều tra, truy vết các...(25/08/2021 10:54 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã...(27/07/2021 10:50 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
281 người đã bình chọn
°
1447 người đang online