Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022

Quy hoạch bảo tồn và Phát triển bền vững Vườn quốc gia Bến En đến năm 2020

Đăng ngày 15 - 01 - 2019
100%

Quy hoạch bảo tồn và Phát triển bền vững Vườn quốc gia Bến En đến năm 2020

Quy hoạch bảo tồn và Phát triển bền vững Vườn quốc gia Bến En đến năm 2020

 

Mã hồ sơ lưu: HS0011

Mã quy hoạch: QPK0001

Tên quy hoạch rút gọn: QHVQG_BenEn

Tên quy hoạch: Quy hoạch bảo tồn và Phát triển bền vững Vườn quốc gia Bến En đến năm 2020

Loại quy hoạch: Quy hoạch phân khu

Từ khóa: Bến En, Vườn quốc gia Bến En, bảo tồn và phát triển

Kho lưu trữ: Kho lưu trữ vườn quốc gia Bến En

Số Quyết định phê duyệt quy hoạch: 2138/QĐ-UBND

Ngày quyết định phê duyệt quy hoạch: 10/7/2012

Chú đầu tư: Ban quản lý VQG Bến En

Đơn vị Tư vấn : Viện tư vấn phát triển KT-XH nông thôn miền núi

Địa điểm đầu tư: Vườn Quốc gia Bến En

Ngành Nghề: Nông nghiệp

Quận Huyện: Huyện Như Thanh

Quy hoạch Bến en

<

Tin mới nhất

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030(16/01/2019 9:15 SA)

Quy hoạch bảo tồn và Phát triển bền vững Vườn quốc gia Bến En đến năm 2020(15/01/2019 2:34 CH)

Bản Đồ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025,...(15/01/2019 2:25 CH)

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020(15/01/2019 9:12 SA)

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Như Thanh đến năm 2020(15/01/2019 9:08 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
506 người đang online