Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Thanh

Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Đăng ngày 16 - 01 - 2019
100%

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Mô tả: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Mã hồ sơ lưu: HS0058

Mã quy hoạch: QHC001

Tên quy hoạch rút gọn: QHC_XDTTBenSung

Tên quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Loại quy hoạch: Quy hoạch chung

Từ khóa: bến sung, như thanh

Kho lưu trữ: Kho TT bến Sung

Chú đầu tư: UBND huyện Như Thanh

Đơn vị Tư vấn : Viện quy hoạch - kiến trúc Thanh Hóa

Địa điểm đầu tư: Huyện Như Thanh

Ngành Nghề: Đất đai

Quận Huyện: Huyện Như Thanh

Quy hoạch Thị trấn Bến Sung

<

Tin mới nhất

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn bến Sung, huyện Như Thanh, đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030(16/01/2019 9:15 SA)

Quy hoạch bảo tồn và Phát triển bền vững Vườn quốc gia Bến En đến năm 2020(15/01/2019 2:34 CH)

Bản Đồ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025,...(15/01/2019 2:25 CH)

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020(15/01/2019 9:12 SA)

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Như Thanh đến năm 2020(15/01/2019 9:08 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
175 người đã bình chọn
313 người đang online